Photo by Daria Nepriakhina 🇺🇦
Skjemahåndtering
eForm Suite
Hybrid datafangst for TeleForm


eForm Suite for Teleform

Produktet eForm Suite utvider TeleForm-løsningen med muligheten til å lage intelligente PDF- og HTML-skjemaer (såkalte eForms), og å behandle disse på lik linje med papirbaserte dokumenter

Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm

  • Øker verdien av TeleForm løsningen med flere tilleggs funksjoner for hybrid fangst av papir og eForms.
  • Lager intelligente eForms i HTML eller Acrobat ® PDF-format
  • Støtter Acrobat versjon 5 til 9.1 Standard, Professional og Reader. Støtter også Adobes "utvidede bruksrettigheter" for Reader.
  • Støtter nettlesere som Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox og Apple Safari på Windows, Linux og Apple Macintosh.
  • Tilbyr avanserte flette funksjoner for forhånds-utfylling og sending av eForms samt innhenting av eForm data fra web server, e-post, database og "directory polling".
Information

10 gode grunner

Lag førsteklasses eForms
Bruk TeleForm Designer for å lage eForms, importere eksisterende PDF-dokumenter eller skanne en fysisk kopi av skjemaet. Alle felt opprettet i TeleForm Designer konverteres. Det er mulighet for å sette rekkefølgen på felt, obligatoriske og valgfrie felt og felt maler. eForm Suite regner ut automatisk feltverdi, lengde og utvalg – også for datofelt. Fullstendig automatisk oppretting og innebygging av PDF Javascript for sannsynlighets sjekker på klientsiden ved utfylling av skjemaer - ingen programmering er nødvendig.
Optimaliser skjemamaler
Definer hvilke sikkerhets funksjoner som bør iverksettes for PDF-skjemaet: font embedding, uthenting av innhold, redigerings rettigheter og passord sikkerhet. Definer oppførselen til eForm, for eksempel om det skal åpnes i programvinduet eller som et fullskjerms vindu for berøringsskjermer / kiosk applikasjoner eller tavle-PCer. Spar kostnader til utskrift og brevpost ved å sende PDF-skjemaer via e-post eller gjøre skjemaene tilgjengelig på internett / intranett
Enkelt for brukeren
Brukerne klikker på en lenke eller åpner et PDF-skjema som e-postvedlegg.

Nåværende HTML nettlesere som Microsoft Internet Explorer 6 til 8 , Mozilla Firefox 2 eller 3, Apple Safari 3 eller 4 samt Acrobat Reader versjon 5 til 9.1, og den fullstendige versjonen av Acrobat støttes – Både på MAC OS, Linux og Windows. Interaktive knapperader kan aktiveres, samt innebygde hyperkoblinger, hjelpefunksjoner i PDF-dokumenter og utheving av obligatoriske felt, slik at utfylling av skjemaer blir enklere. Offline komplettering med levering av data med Acrobat Reader versjon 6 eller høyere.

Lagre skjemaer og deres data med Acrobat fullversjonen. Lagre bekreftede, leverte skjema kopier på TeleForm serveren.

Klient-side godkjenning ved utfylling
Klientside godkjenning mens skjemaet fylles ut:

Obligatorisk / valgfritt felt, enkel / flervalg, sjekk av dato og felt lengde og felt maler.

Validering av avkrysnings-felt ved hjelp av ekstra innebygget JavaScript på klientsiden

Server-side aksept av skjemadata
Respondentene kan enten sende data online via Internett eller asynkront som kryptert e-post.

Optimal sikkerhet ved hjelp av kryptering med offentlig/privat nøkkel av skjemadata med e-post og http.

Server-side gjennomgang og korreksjon
Samme status for eForms og papirskjemaer - Dette betyr at PDF-skjemaer kan sendes gjennom Reader og Verifier med alle sine funksjoner, inkludert server-side scripting funksjonen. Gjennomgang av data oppføringer - "Always review»-attributt på felt-nivå som kan kontrolleres via script.
Eksport av data
Dataeksport av feltinnhold, bearbeiding av informasjon (for eksempel notater, postadresser, faksnumre) og image dokumenter. Valgfritt opprettelse av statiske TIF eller PDF / A-dokumenter for arkivering. Støtte for alle TeleForms eksport muligheter, for eksempel SPSS, XML og ODBC databaser.
EForm Connect Agent
eForm Connect Agent lager nye eform prosesser fra innfanget data. Opprettelse av forhåndsutfylte skjemamaler med automatisk e-postlevering. Enkel opprettelse av fax-back programmer. Automatisk utsendelse av bekreftelse på e-post, eventuelt med nytt skjema vedlegg.
Muligheter for utvidelser
JavaScript-bibliotek for innebygde funksjoner kan opprettholdes og utvides. Inneholder scripting editor og VBA script miljø for å integrere applikasjoner. Med PDF-eksport fra TeleForm Designer kan programmerere få kontroll over funksjoner via VBA scripting - for eksempel for å publisere et skjema til et sentralt skjema depot
Risikofritt kjøp
eForm Suite for TeleForm er tilgjengelig som en 30-dagers testversjon. Hvis du er interessert i en prøveversjon kan du sende oss en e-post og inkludere TeleForm versjon og lisens nøkkel.
Features

Avanserte utvidelsesmoduler for Cardiff TeleForm

eForm Suite består av fem nye moduler, som enten kan brukes individuelt eller sammenkoblet via TeleForm for en komplett løsning for hybrid fangst.

Denne modulen er direkte integrert i TeleForm Designer og lar deg eksportere en TeleForm skjema definisjon som et intelligent eForm i Acrobat PDF eller HTML-format. Alle feltene som er opprettet i TeleForm Designer (inntastingsfelt, segmentert håndskrift, enkelt valg, flervalg, tekstfelt, dato felt) konverteres. TeleForm skjemafelt konverteres til elektronisk utfyllbare felt, felt logikk og troverdighetsregler blir automatisk installert. Det er tatt høyde for rekkefølgen på felt, obligatoriske og valgfrie felt og feltmaler (dato, Bilnummer, etc.). eForm Suite gjør automatisk skjemaene ferdig automatisk, med interaktive knapper for navigering, lagring og sending av skjemaer. Skjema generatoren publiserer genererte skjemaer i forhåndsdefinerte mapper, til en webserver eller et annet portal program.

På forhåndsdefinerte intervaller henter denne modulen ferdige skjemaer eller data fra en valgt datakilde via Directory-Polling, post-Polling, FTP (Data aksept rutiner basert på ASP, PHP og JSP). Data Agent dekrypterer kryptert informasjon som overføres og sender den til TeleForm Reader for tolkning, logisk sjekk og grafisk generering. Det er mulighet for individuelle respons sider for hvert skjema.

Ytelsen til TeleForm Automerge Publisher er undervurdert av brukere. TeleForm Export Connect Agent gjør bruk av Automerge Publisher til en lek. Lag TIF eller PDF-dokumenter ved å benytte TeleForm felter og send disse som for eksempel e-post eller faks.

Denne multimedia data eksport agenten kan lage nye skjema prosesser fra et innfanget skjema ved hjelp av faks, e-post, utskrifter og mappeutskrifter. Den fyller ut skjema-maler og sender disse via e-post eller plasserer dem i mapper. Den kan også legge inn valgfrie skannede dokumenter i PDF-skjemaer, noe som åpner for visuell testing og godkjennings prosesser i eForms.

Har du noen gang blitt tildelt jobben med å dokumentere et TeleForm skjema prosjekt? Med denne tilleggs-modulen kan du raskt og enkelt opprette grafisk konsis PDF dokumentasjon av skjema prosjektet. Felt rekkefølge, felttyper, feltnavn og felt egenskaper er raskt tilgjengelig og visualisert i en grafisk representasjon av skjemaet.

Specification