Skjemahåndtering

Skjemahåndtering

Artikler

Komplett løsning for datafangst

Teleform er en komplett programpakke for å skanne inn og automatisk lese alle typer av trykte og elektroniske skjemaer & blanketter. Data kan lagres i alle ledende formater som for eksempel Excel, dBase, Access, SPSS m.m. Teleform Elite leser håndskrevne og maskinskrevne tegn, kryssmarkeringer, strekkoder og “åpne svar”. Teleform benyttes i dag av flere enn 20.000 bedrifter rundt om i verden!

Hybrid datafangst for TeleForm

Produktet eForm Suite utvider TeleForm-løsningen med muligheten til å lage intelligente PDF- og HTML-skjemaer (såkalte eForms), og å behandle disse på lik linje med papirbaserte dokumenter