Teksttolkning

Program for teksttolkning (OCR) innebærer at deler av teksten eller hele papirdokumentet kan
leses inn og konverteres til et elektronisk redigerbart format.
De programmene vi har i denne kategorien er:

 

OmniPage Ultimate box OmniPage Professional 18 box