Power PDF sammenlikning, konvertering

Konvertering 

  Power PDF Standard 1 Power PDF Advanced 1 Power PDF Standard 2
Power PDF Advanced 2
Konverterer PDF til Word (.Doc, .Docx)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer PDF til Excel regneark og arbeidsbøker(.xls, .xlsx)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer flersidige PDF tabeller eller regneark til et enkelt Microsoft Excel dokument Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer PDF til PowerPoint (.Pptx) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer PDF til Wordperfect (.WPD) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer PDF til XPS (.Xps) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer XPS til PDF Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer PDF-filer uten å kjøre Microsoft-programmer Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Funksjon som automatisk finner skannede (Bilde) PDF-filer og tilbyr å konvertere dem til søkbare PDF-filer Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer skannede (bilde) PDF-filer til søkbare PDF- filer (Tekst over bilde) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer skannede (bilde) PDF-filer til redigerbare PDF-filer og andre formater Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konverterer skannede farge (bilde) PDF-filer til komprimerte MRC PDF-filer (Gjennomsnittlig 8x mindre) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Korrekturles og korriger tekst etter konvertering til søkbar PDF
    Pinkcheck Pinkcheck
Batch konvertering av PDF filer til andre formater (PDF Converter Assistant) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Batch konvertering av PDF-filer til et enkelt dokument (PDF Converter Assistant) Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Batch konvertere til enkeltsidige TIFF-filer   Pinkcheck   Pinkcheck
Batch konvertering av TIFF-filer til image-only eller søkbar PDF og PDF konvertering til TIFF
  Pinkcheck   Pinkcheck
Overlegen nøyaktighet på konverteringen med OmniPage ® OCR Engine
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
PDF Converter Assistant Desktop Utility
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Beholder kolonner, tabeller, bilder og grafikk (.Doc, .Docx, .WPD)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Beholder linket tekstflyt i kolonner innenfor et dokument (.Doc, .Docx, .WPD)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Beholder topp-og bunntekst (.Doc, .Docx, .WPD)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Beholder tallformater i Excel (Valuta, Prosent, etc.)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Beholder Hyperkoblinger (.doc, .docx, .WPD, .xls, .xslx)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Trekk ut tabeller fra en PDF-fil og plassér inn i Excel eller Word
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Trekk ut tabeller fra en PDF-fil og plassér inn i Excel eller Word
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konvertér et utvalgt område av en side ved hjelp av OCR og konvertér til Word, Excel, PowerPoint, Wordperfect - for skannede (Bilde) PDF filer samt tekst baserte PDF filer
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck
Konvertér og lagre PDF til lydfil (.mp3)
Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck Pinkcheck