Talestyrt data kan få tusenvis av mennesker tilbake i jobb

En stor gruppe mennesker er i dag helt eller delvis utenfor arbeidslivet, fordi de ikke kan skrive på datamaskin. Mange av disse kan heller ikke skrive for hånd og konsekvensen er at de er uten norsk skriftspråk.
I vår rapport viser vi hvilke konsekvenser det har for samfunnet at mange sykemeldes, blir ufør eller faller ut av skole - fordi de ikke kan bruke tastatur.
Talegjenkjenning er et system for å kunne styre datamaskinen og diktere tekst ved hjelp av tale.

Teknisk mulig
Teknologien er utviklet og fungerer på flere språk, men ikke på norsk.
Et forprosjekt i samarbeid mellom InfoShare Solutions, brukere av systemet og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har vist at det nå er teknisk mulig å utvikle talegjenkjenning på norsk ved å benytte datamaterialet som er tilgjengelig i den norske Språkbanken.

 

Mer informasjon om Dragon Naturally Speaking

 

Last ned dokumenter :

Et inkluderende arbeidsliv med talegjenkjenning (doc)
Et inkluderende arbeidsliv med talegjenkjenning (pdf)

Prosjektrapport, Talegjenkjenning på norsk (doc)
Prosjektrapport, Talegjenkjenning på norsk (pdf)

Talegjenkjenning på norsk, kortversjon (doc)
Talegjenkjenning på norsk, kortversjon (pdf)

Presentasjon av Talegjenkjennings prosjektet

Omtale av prosjektet i Ingeniørnytt