eform for teleform

eForm Suite – Utvidelse for Hybrid fangst for TeleForm

  • Øker verdien av TeleForm løsningen med flere tilleggs funksjoner for hybrid fangst av papir og eForms.
  • Lager intelligente eForms i HTML eller Acrobat ® PDF-format
  • Støtter Acrobat versjon 5 til 9.1 Standard, Professional og Reader. Støtter også  Adobes "utvidede bruksrettigheter" for Reader.
  • Støtter nettlesere som Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox og Apple Safari på Windows, Linux og Apple Macintosh.
  • Tilbyr avanserte flette funksjoner for forhånds-utfylling og sending av eForms samt innhenting av eForm data fra web server, e-post, database og "directory polling".

Fem avanserte utvidelses moduler for Cardiff TeleForm

eForm Suite består av fem nye moduler, som enten kan brukes individuelt eller sammenkoblet via TeleForm for en komplett løsning for hybrid fangst.


Skjema Generator
Denne modulen er direkte integrert i TeleForm Designer og lar deg eksportere en TeleForm skjema definisjon som et intelligent eForm i Acrobat PDF eller HTML-format. Alle feltene som er opprettet i TeleForm Designer (inntastingsfelt, segmentert håndskrift, enkelt valg, flervalg, tekstfelt, dato felt) konverteres. TeleForm skjemafelt konverteres til elektronisk utfyllbare felt, felt logikk og troverdighetsregler blir automatisk installert.
Det er tatt høyde for rekkefølgen på felt, obligatoriske og valgfrie felt og feltmaler (dato, Bilnummer, etc.). eForm Suite gjør automatisk skjemaene ferdig automatisk, med interaktive knapper for navigering, lagring og sending av skjemaer. Skjema generatoren publiserer genererte skjemaer i forhåndsdefinerte mapper, til en webserver eller et annet portal program.

Data Agent
På forhåndsdefinerte intervaller henter denne modulen ferdige skjemaer eller data fra en valgt datakilde via Directory-Polling, post-Polling, FTP (Data aksept rutiner basert på ASP, PHP og JSP). Data Agent dekrypterer kryptert informasjon som overføres og sender den til TeleForm Reader for tolkning, logisk sjekk og grafisk generering. Det er mulighet for individuelle respons sider for hvert skjema.

AMP Connect Agent
Ytelsen til TeleForm Automerge Publisher er undervurdert av brukere. TeleForm Export Connect Agent gjør bruk av Automerge Publisher til en lek. Lag TIF eller PDF-dokumenter ved å benytte  TeleForm felter og send disse som for eksempel e-post eller faks.


eForm Connect Agent
Denne multimedia data eksport agenten kan lage nye skjema prosesser fra et innfanget skjema ved hjelp av faks, e-post, utskrifter og mappeutskrifter. Den fyller ut skjema-maler og sender disse via e-post eller plasserer dem i mapper. Den kan også  legge inn valgfrie skannede dokumenter i PDF-skjemaer, noe som åpner for visuell testing og godkjennings prosesser i eForms.

Skjema Rapport
Har du noen gang blitt tildelt jobben med å dokumentere et TeleForm skjema prosjekt? Med denne tilleggs-modulen kan du raskt og enkelt opprette grafisk konsis PDF dokumentasjon av skjema prosjektet. Felt rekkefølge, felttyper, feltnavn og felt egenskaper er raskt tilgjengelig og visualisert i en grafisk representasjon av skjemaet.