IRISNotes 3 header

IRISNotes 3 logo

Den smarte digitale pennen som konverterer dine håndskrevne notater til redigerbar elektronisk tekst

Digitalisér dine håndskrevne notater hvor som helst!

  • Gjenkjenner håndskrift (30 språk), grafer og tegninger
  • Digitaliser notatene dine samtidig som beholder enkelheten i å skrive med en klassisk penn (standard papir og blekk!)
  • Eksporter dine elektroniske notater til ditt favoritt tekstbehandlings program(Word, Notisblokk, Outlook)
  • Del notater og håndtegnede bilder uansett hvor du måtte befinne deg !  

InfoShare strekInfoShare strek