PDF løsninger

Power PDF Standard logo

Power PDF Standard Brosjyre (Engelsk)

 

Power PDF Advanced logo

Power PDF Advanced brosjyre

linje 

Teksttolkning (OCR)

OmniPage 18 logo 

OmniPage 18 Brosjyre (Engelsk)                             

 

Omnipage Ultimate logo

OmniPage Ultimate Brosjyre (Engelsk)


linje

Dokumentbehandling

PaperPort Professional 14 logo

PaperPort Professional 14 Brosjyre (Engelsk)

linje

Talegjenkjenning

Dragon Naturally Speaking Home 13 liten logo

Dragon Naturally Speaking Home 13 Brosjyre (Engelsk)

 

Dragon Naturally Speaking Premium 13 liten logo

Dragon Naturally Speaking Premium 13 Brosjyre (Engelsk)

 

Dragon Naturally Speaking Professional Individual liten logo

Dragon Naturally Speaking Professional Individual 15 Brosjyre (Engelsk)

What is new in Dragon Professional Individual 15 ?

 

Test av Dragon Naturally Speaking Professional 9 i PC World 13/06

 

Dragon Dictate logo

Dragon Dictate 4 Brosjyre (Engelsk)

linje

Skjemahåndtering

Teleform

TeleForm Brosjyre (Engelsk)

TeleForm Brosjyre (Norsk)

TeleForm Features and Benefits 

TeleForm Funksjoner og Fordeler (Norsk)

TeleForm Systemkrav (Engelsk)

linje

Pennskannere

Irispen Air 7 logo                    

IRISPen Air 7 Brosjyre (Engelsk)

 

IrisPen Executive 7 logo

IRISPen Executive 7 Brosjyre (Engelsk)

linje

Digitale penner

IRISnotes Express 2 logo

IRISnotes Express 2 Brosjyre (Engelsk)

 

IRISNotes Executive 2 logo

IRISNotes Executive 2 Brosjyre (Engelsk)

linje

Bærbare Skannerløsninger

IRISCan Anywhere 3 logo

IRISCan Anywhere 3 Brosjyre (Engelsk)

 

IRIScan Anywhere 3 WiFi logo

IRISCan Anywhere 3 WiFi Brosjyre (Engelsk)

 

IRIScan Express 3 logo

IRIScan Express 3 Brosjyre (Engelsk)

IRIScan Express 3 Brosjyre 2 (Engelsk)

 

IRIScan Book 3 logo

IRIScan Book 3 Brosjyre (Engelsk)

 

IRIScan Book 3 Executive logo

IRIScan Book 3 Executive Brosjyre (Engelsk)

 

IRIScan Mouse 2 logo

IRIScan Mouse 2 Brosjyre (Engelsk)

 

 

IRIScan Mouse Executive 2 logo

IRIScan Mouse Executive 2 Brosjyre (Engelsk)

 

IRIScan Pro 3 WiFi

IRIScan Pro 3 WiFi Brosjyre (Engelsk)

 

linje

Visittkort Skannere

IRIScard Anywhere 5 logo 

IRISCard Anywhere 5 Brosjyre (Engelsk)

IRISCard Anywhere 5 Brosjyre 2 (Engelsk)