Cardiff TeleForm logo

Komplett datafangstløsning for Windows

Teleform er en komplett programpakke for å skanne inn og automatisk lese alle typer av trykte og elektroniske skjemaer & blanketter. Data kan lagres i alle ledende formater som for eksempel Excel, dBase, Access, SPSS m.m. Teleform Elite leser håndskrevne og maskinskrevne tegn, kryssmarkeringer, strekkoder og “åpne svar”. Teleform benyttes i dag av flere enn 20.000 bedrifter rundt om i verden!
TeleForm connections